Fjärrvärme

Är du i behov utav fjärrvärme? Fjärrvärme är ett prisvärt och ett leveranssäkert uppvärmningssystem. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla. I en fastighet med fjärrvärme finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets eget värmesystem, som i sin tur värmer vattnet i elementen.   Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 218 000 användare varje dag. Du kan hitta Solör Bioenergi på 165 platser runt om i hela Sverige och på vissa platser i Norge, där dem producerar och distribuerar fjärrvärme. Solör Bioenergi ser till att ta vara på skogens resurser för att bidra till ett hållbart samhälle med mindre koldioxidutsläpp. Med Solör Bioenergi kan du känna dig trygg eftersom verksamheten är uppbyggd i olika regioner. I varje Fortsätt läsa