Rivning i Stockholm

Rivning Stockholm

Det är inte alltid lätt att hitta en bra firma som utför rivning i Stockholm. Det finns en hel del olika firmor som erbjuder rivningsarbeten. Se till att hitta en rivningsfirma som utför rivningar efter dina behov och önskemål. Det kan exempelvis gälla uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner eller bostadsföreningar runt omkring hela Stockholm.  

Miramix är en rivningsfirma i Stockholm. Dem utför sina uppdrag genom att skräddarsy sina lösningar efter kundernas behov. Miramix tar gärna emot uppdrag eftersom inga uppdrag är för stora eller för små.    

Rivning och demolering både inomhus och utomhus 

Miramix hjälper dig med rivningar inomhus och utomhus. När det gäller inomhus kan det vara allt ifrån badrum och kök till fasader, tak, olika typer av golv och mellanväggar. Dem kan dessutom assistera i en ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt. När det gäller utomhus sköter Miramix rivningar men även demolering av altaner, balkonger och garage samt hela hus. 

I samband med rivningen förekommer det även mycket damm. Miramix ser till att spärra av området och använda damm fällor för att minimera spridningen. Utöver det ser dem även till att minska störningar av bullrande ljud genom att anpassa sig så mycket som möjligt. Rivningsmassorna från arbetet sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller i containers. Dessa behållare hämtas i sin tur ut av miljöentreprenören, senast dagen efter arbetet.  

Rivning och demolering i Stockholm – Miramix 

Rivning och demolering kan behövas både vid en renovering och vid en nybyggnation. Rivningsarbeten kan också bli aktuella både inomhus och utomhus. Viktigt är att rätt kunskaper finns för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Under flera år har Miramix genomfört ett stort antal rivningar och demoleringar på fastigheter i Stockholm och hjälper dig med en effektiv rivning inomhus eller utomhus. Om du behöver hjälp med rivning i Stockholm kan du klicka på länken för att ta dig vidare till Miramix.  

Relaterade inlägg