Häst juridik

Hästjuridik

Att köpa en häst är en stor dröm för många, det innefattar mycket tid, engagemang och pengar. Det är viktigt att man har koll på juridiken innan man gör en affär. Det kan hända att hästen blir i ett dåligt skick so man inte förväntande sig. Detta kan i sin tur leda till oväntade kostnader. Därför är det viktigt att man har koll på häst juridiken så att affären blir genomförd korrekt.  

Behöver du hjälp med rådgivning inom hästjuridik? Advokatbyrån Prima-Law biträder såväl som näringsidkare som privatpersoner med rådgivning inom hästjuridik. Kontakta dem för att ta reda på mer.  

Vilka krav krävs vid hästköp? 

När du ska köpa en häst finns det inte några specifika uppställda formkrav. Det går alltså att komma överens om ett hästköp genom ett muntligt avtal. Om du tänker köpa en häst är ett skriftligt avtal att föredra ur bevissynpunkt men även för att göra det klart för bägge parter om vad som ska avtalas. På detta sätt kan man förtydliga olika antaganden som hästköpet ligger till grund för. Hästjuridik att tänka på, skiljer sig gällande om du är köpare eller säljare i egenskap av näringsidkare eller privatperson. Kontakta en jurist för rådgivning för att säkerhetsställa regelverket gällande konsumentköp. Om det visar sig att din häst är i ett dåligt skick så är det viktigt med rätt expertis för att få den hjälp man behöver.  

Kontakt – Hästjuridik 

Letar du efter en biträde i ett ärende inom hästjuridik? Advokatbyrån Prima-Law har en lång erfarenhet och kunskap inom rättsområdet och engagerar sig gärna i ditt ärende vid förfrågan. Deras rådgivning anpassas till varje klients behov och förutsättningar. Dem hjälper dig som privatperson och som företagare med juridisk rådgivning inom hästjuridik.  

Relaterade inlägg