Starta eget eller lågkonjunktur – vad väljer du?

Många är de nyheter senaste månaderna som talar om en kommande lågkonjunktur baserat på mer än 10 år av stigande börser i kombination med en god och gynnsam ekonomisk utveckling. Man tolkar också avmattningen på bostadspriser och minskningen i byggsektorn som indikationer på detta.

Det som behövs är en stark framgångstro. Vi måste våga tro på att det är nu vi kan ta marknadsandelar, det är nu vi kan satsa offensivt och att det är nu vi kan springa ifrån våra konkurrenter.

Att starta eget kan vara en utmaning. Läs hela artikeln om Lågkonjunktur – gasa eller bromsa med marknadsföring? för 8 tips hur man kan öka försäljning på en vikande marknad.

Relaterade inlägg