Trender inom sökmotoroptimering hösten 2013

hummingbirdSökmotoroptimering handlar till stor del om att jobba med rätt saker på rätt plats. För att hänga med i sökresultaten är det viktigt att följa med i utvecklingen  och de förändringar Google gör. Här presenterar vi två av höstens trender inom SEO som kan tänkas påverka söktrafiken till din sida. 

Uppdateringen Hummingbird

Hummingbird är namnet Googles nya sökalgoritm som nyligen lanserades. Enligt Google innebär uppdateringen att sökmotorn själv kommer utvärdera meningen bakom sökfrågan istället för att leta efter de exakta sökorden. Namnet på uppdateringen, Hummingbird (kolibri) ska föra tankarna till snabbheten och precisionen hos en kolibri.

Den stora förändringen handlar alltså om en förbättring av sökningar där man tar större hänsyn till intentionen i sökningen och i vilket sammanhanget den görs jämfört med tidigare. T.ex. innebär det att geografisk placering kommer få en ökad betydelse, söker du på en produkt väger Google också in din geografiska position i det resultat som visas.

För sajtägare innebär uppdateringen rimligtvis att man bör tänka på samma sätt. Istället för att söka ranking på vissa utvalda ord så bör man istället fundera över avsikten med en sökning av en potentiell kund och göra det möjligt för dem att hitta det dem söker. Med andra ord är det sannolikt mer fördjupande texter som kommer krävas för att nå högre bland sökträffarna.

 

”Not Provided”

En annan nyhet Google meddelade nyligen är att de börjar kryptera alla sökningar. Trafiken redovisas som ”not provided” i Google Analytics vilket innebär att sajtägarna inte kan se vilka sökord besökarna använt för att hitta till sidan via Google. Mycket pekar också mot att nästan all organisk söktrafik kommer redovisas på detta sätt framöver.

När Google redovisar alla sökningar som ”not provided” kommer det bli svårare och mer tidskrävande att analysera enskilda ord. Googles förändringar kan vara ett sätt för att styra användarna att jobba mer med den breda synligheten på och inte lägga så mycket fokus på enskilda sökord. Det kan också vara ett sätt för att få användarna att utnyttja andra tjänster från Google t.ex. en framtida betalversion av Google Analytics eller Google Webmaster Tools.

 

Relaterade inlägg