Lösenord och säkerhet

kodMed jämna mellanrum utsätts datorsystem för intrång. Ofta är lösenordssäkerheten den svagaste länken i ett system och det finns flera sätt en hacker kan använda sig av för att ta reda på en användares lösenord. Är man rädd om sin egen och andras information och arbete så bör man välja lösenord med omsorg.

Hur väljer man då ett lösenord som är säkert och svårt att knäcka? Till att börja med bör lösenordet vara långt. För varje tecken som läggs till ökar säkerheten exponentiellt med antal tangenter, det vill säga 95 gånger.  Mellan 15 och 20 tecken är en bra riktlinje.

Ett bra lösenord bör även innehålla alla sorters tecken, små och stora bokstäver, siffror och specialtecken som exempelvis +, €, ? eller #.

För att lösenordet inte ska gå att knäcka bör det även vara ologiskt, man bör alltså inte använda riktiga ord och heller inte tecken och årtal som går att koppla samman med dig eller tangenternas ordning på tangentbordet, till exempel asdf, och 1234. Lösenordet bör även bytas ut regelbundet för att det ska anses säkert.

Tyvärr innebär alla dessa säkerhetsåtgärder också att lösenordet blir svårare att minnas. Men det finns ett par sätt som gör det lite lättare. Ett tips är att du tänker ut en mening eller ramsa som är lätt att komma ihåg. Som exempel tar vi en rad ur Cornelis Vreeswijks ballad om Fredrik Åkare och Cecilia Lind ”Vet hut Fredrik Åkare, skäms gamla karl! Cecilia Lind är ju bara ett barn”. Genom att plocka ut första tecknet i varje ord får vi ”VhFÅsgkCLäjbeb”

För att göra lösenordet mer komplext kan man byta ut några av bokstäverna till tecken och siffror som påminner om bokstavens form. Så här byter vi ut s till § och Å till 4. Vi byter även ut bokstaven ä till ett a då man av teknsika orsaker bör undvika åäö i sitt lösenord. Slutligen får vi då lösenordet ”VhF4§gkCLajbeb”

Känner man sig osäker på hur lösenordet ska utformas så kan man använda sig av PTS testverktyg där man kan testa kvaliteten på sina lösenord. Det finns även tjänster på nätet som slumpar fram lösenord, t.ex på Random.org. Då kan man utifrån det hitta på en ramsa eller mening som gör det lättare att komma ihåg lösenordet.

Slutligen bör du öva på att skriva ditt lösenord snabbt så blir det svårare för någon utomstående att få reda på det. Misstänker du att någon annan känner till ditt lösen så bör du byta snarast för att skydda dig och dina medmänniskor från en hackerattack.

Relaterade inlägg