Överträffa målgruppens förväntningar

Att ha en genomtänkt webbstrategi är nyckeln till ett starkt varumärke i den digitala världen. Den tekniska utvecklingen går så snabbt att den som inte hänger med riskerar att hamna så långt efter att lösningen till slut måste skrotas och göras om från grunden.

forvantan

Den tekniska utvecklingen av webben, inträdet av smartphones och sociala nätverk ger företagen möjlighet att samspela med kunderna på ett helt nytt sätt. Många företag upplever att utvecklingen går för fort och har känslan av att de bara hänger med i farten. Då gäller det att ta rodret, planera, prioritera och hitta alternativ. Genom att låta planeringen och utvecklingen av webbsajten bygga på kunskap om målgruppen och ha en tydlig målbild är det lättare att ligga steget före.

Den bästa marknadsföringen är en nöjd kund. För en e-handel blir själva köpupplevelsen för kunderna den enskilt viktigaste aspekten för att nå framgång. Genom att erbjuda en bra köpupplevelse kommer din e-handel lovordas i sociala medier.

Köpupplevelsen handlar egentligen om förväntningar och hur de uppfylls. Kvalitet, pris, leverans är delar som kännetecknar ett köp men även sociala faktorer som personalens bemötande, utseendet och funktioner påverkar upplevelsen hos kunden.

Vad ska man då göra för att uppfylla förväntningarna? Lär känna din målgrupp och ta reda på vad de värderar i köpupplevelsen. Är det trygghet, bra priser eller snabba leveranser? Se till att skapa förväntningar som går att uppfylla. Genom att personalisera kan man anpassa erbjudanden efter kunden och på så sätt skapa merförsäljning.

En viktig del är hur innehållet presenteras. Beroende på vilken sorts produkter som säljs ställs olika krav på presentationen. Prioritera bra bilder och spännande texter, gärna skrivna med glimten i ögat så skapas förväntningar och engagemang hos kunden. Anpassa e-handeln till mobil och läsplatta om du har många besökare via den kanalen.

En bra webbstrategi börjar följaktligen med en ordentlig målgruppsanalys. Genom att lära känna sin målgrupp kan man finna de kreativa lösningar som bygger och uppfyller förväntningarna hos kunderna och som gör att kunden väljer dig istället för konkurrenten.

Relaterade inlägg