Webbstrategi för 2012, hur ska en sådan se ut?

De senaste åren har vi vid årsskiftet försökt skriva något om aktuella webbtrender man bör vara medveten om. Stark framväxt har ju senaste åren gällt sociala medier, men även behovet att anpassa sig till nya algoritmer från Google som påverkat vad som krävs för att komma högt i resultatlistorna. Men inför 2012 finns en ny tydlig trend som kommer påverka de flesta som ska göra en ny webbsatsning, anpassning till Smartphones och Läsplattor.

Som ses av våra senaste artiklar på bloggen så är detta en trend vi tar på allvar och som vi märker från många av våra kunder. Läs gärna dessa artiklar så får du lite mer information.
– Appar till mobiler, vad avgör om de behövs?
– Bör vi ha en mobilanpassad hemsida? 

Samtidigt är ju en relevant fråga hur pass avancerad man ska låta besluten om webbsatsningar bli. Svaret är nog egentligen ganska enkelt. Fortfarande är en vanlig traditionell hemsida det rätta för de flesta företag. Ska man göra särskilda upplagor av webbplatsen för vissa användare så måste det finnas ett tydligt syfte. Användarna kanske behöver vissa funktioner i telefonen, eller kanske en stor andel av målgruppen är ungdomar, eller så är syftet med webbplatsen knutet till någon geografisk placering.

Men helt klart är också en trend att behovet av kompetens för att kunna fatta beslut om marknadsföring på nätet ökar markant från år till år. Inte oväntat växer också de resurser företagen avsätter för att lyckas med sin internetsatsning.

Relaterade inlägg