Webbstrategi för 2012, hur ska en sådan se ut?

De senaste åren har vi vid årsskiftet försökt skriva något om aktuella webbtrender man bör vara medveten om. Stark framväxt har ju senaste åren gällt sociala medier, men även behovet att anpassa sig till nya algoritmer från Google som påverkat vad som krävs för att komma högt i resultatlistorna. Men inför 2012 finns en ny tydlig trend som kommer påverka de flesta som ska göra en ny webbsatsning, anpassning till Smartphones och Läsplattor.

Mobilanpassad hemsida som en del i vår webbstrategi?

I sin webbstrategi måste man idag räkna med de mobila enheterna – smartphones och surfplattor. Enligt en undersökning surfar 1 av 3 svenskar hellre genom mobilen än datorn. Det är ju givetvis positivt att företagets sida på så sätt gjorts mer mobil, men utmaningen är ju att kunna presentera sitt företag på ett tydligt sätt eftersom det rör sig om mycket mindre skärmyta. I denna artikel kommer vi titta lite på vad en mobilanpassad hemsida är och vilka åtgärder som ert företag kan behöva göra för att nå mobilsurfarna.