Genomtänkt Webbstrategi – Hur ska en sådan se ut?

Fundamentalt är förståss att webbstrategin måste skräddarsys till den egna verksamheten. Är det en större eller mindre verksamhet det gäller? Hur stor del av marknadsföringen ska avsättas för detta? Vilken potential har webben att öka försäljningen? Vilka andra värden kan en genomtänkt webbnärvaro generera? Vilka resurser finns för webbpublicering? Hur ska sociala medier användas? Osv…

Dessa frågor behöver analyseras och initieras på ledningsnivå för att kunna få lämpligt genomslag. Särskilt är detta fallet eftersom en webbstrategi är långsiktig, inget man genomför i all hast med vänster handen.

Den över allt annat avgörande frågan är ju vilka framtida intäkter webborienterade resurser kan förväntas ge. Kommer dessa resurser kunna bidra till en ökad marknadsandel? Att hitta en nivå på sin webbstrategi som ger affärsnytta är det optimala och bör vara syftet med att ta fram en långsiktig plan. Även för mindre företag kan förhållandevis ganska omfattande resurser försvaras i vissa fall.

Några grundläggande moment:
– Avsätt resurser för kontinuerlig webbpublicering, och sätt upp regler för hur publicering ska utföras.
– Ta med sökordsmarknadsföring i budgeten för att öka trafiken till webbplatsen.
– Analysera vilka målgrupper som finns och säkerställ att lämplig kommunikation finns med dessa via hemsidan.
– Inkludera omvärldsbevakning i  strategin i synnerhet vad andra säger om er och vad konkurrenterna pysslar med.
– Säkerställ lämplig uppföljning på ledningsnivå så strategin når ända fram…

Några enkla tips när det gäller sociala medier finns i vår artikel: Sociala medier + Webbstrategi = Självklart!

För större verksamheter börjar man ofta dessa sorters projekt med en förstudie av någon lämplig webbyrå som sedan också stöttar i genomförandet. Själva har vi ofta fått förtroendet att hjälpa våra kunder med rådgivining och förstudier inom området Internetmarknadsföring och Webbstrategi.

Så svaret på frågan hur en genomtänkt Webbstrategi ska se ut finns inget färdigt svar på, men väl utsikten till en resa med potential att nå framgång via nya medier…!!!

Relaterade inlägg