Genomtänkt Webbstrategi – Hur ska en sådan se ut?

Fundamentalt är förståss att webbstrategin måste skräddarsys till den egna verksamheten. Är det en större eller mindre verksamhet det gäller? Hur stor del av marknadsföringen ska avsättas för detta? Vilken potential har webben att öka försäljningen? Vilka andra värden kan en genomtänkt webbnärvaro generera? Vilka resurser finns för webbpublicering? Hur ska sociala medier användas? Osv…