Har du texter som säljer? Hur översätter du till andra språk?

För somliga kommer orden lätt, för andra krävs det en hel del svett… När det gäller webbpublicering så kan inte nog betonas vikten av att ha säljande och genomtänkta texter som möter besökaren direkt. En hake kan vara att textinnehållet till en ordinär hemsida på 5 – 10 undersidor kan kosta 15 – 20.000 SEK + moms att ta fram. Priset för kvalificerad copywriting samt för krävande översättning kan tyckas vara ganska högt, särskilt om webbproduktionen i övrigt ligger på en budget i samma storleksnivå.

Vad ska man då tänka på om man vill skriva på egen hand? Viktigast är att samtliga målsidor dit trafik anländer kräver en högre nivå av textkvalitet, och följaktligen kan man göra det lite enklare för sig om man fångat besökarens intresse. I praktiken innebär detta att tex startsidan bör ha välformulerade texter som direkt anger vad det gäller på ett tilltalande och kortfattat sätt. När man sedan klickar sig vidare eller väljer att ta del av en mer teknisk text är det inte lika avgörande. Ska man köpa redaktionella texter eller översättningstjänster kan ju det också vara ett alternativ, att man bara köper de allra viktigaste delarna och försöker klara resten själv.

När det gäller översättningar så kan detta innebära att man kan fuska med vissa texter via något automatisk översättningsverktyg, tex Google translate. Kom ihåg att det är betydande merkostnader om du har mycket text i bilder när du ska få in de översatta texterna på de olika språken.

Ett företag som kan redaktionell kommunikation är Studio Desktop.

Med denna artikel vill vi markera att en framgångsrik webbstrategi för ditt webbprojekt är så mycket mer än bara webbdesign och grafiska element, man behöver också i sin budget få med resurser till text och kanske tom översättning.

Relaterade inlägg