Har du texter som säljer? Hur översätter du till andra språk?

För somliga kommer orden lätt, för andra krävs det en hel del svett… När det gäller webbpublicering så kan inte nog betonas vikten av att ha säljande och genomtänkta texter som möter besökaren direkt. En hake kan vara att textinnehållet till en ordinär hemsida på 5 – 10 undersidor kan kosta 15 – 20.000 SEK + moms att ta fram. Priset för kvalificerad copywriting samt för krävande översättning kan tyckas vara ganska högt, särskilt om webbproduktionen i övrigt ligger på en budget i samma storleksnivå.