Sociala medier + Webbstrategi = Självklart!

Spaltmeter skrivs om de sociala mediernas betydelse för webben och som en ny möjlighet inom marknadsföring i allmänhet och internetmarknadsföring i synnerhet. Det enda som fanns för dryga året sedan var Communities och Bloggar, men det som nu hänt som förändrat scenen är ju genomslaget för Facebook, Youtube och andra nya kommunikationskanaler. Målet med detta inlägg är att lista några grundläggande tips och förslag som kan funka för mindre verksamheter som vill testa några av dessa nya kanaler.

Har du texter som säljer? Hur översätter du till andra språk?

För somliga kommer orden lätt, för andra krävs det en hel del svett… När det gäller webbpublicering så kan inte nog betonas vikten av att ha säljande och genomtänkta texter som möter besökaren direkt. En hake kan vara att textinnehållet till en ordinär hemsida på 5 – 10 undersidor kan kosta 15 – 20.000 SEK + moms att ta fram. Priset för kvalificerad copywriting samt för krävande översättning kan tyckas vara ganska högt, särskilt om webbproduktionen i övrigt ligger på en budget i samma storleksnivå.