Vad är skräddarsydd webbdesign?

Skräddarsydd webbdesign innebär mer än att den är unik för er webbplats, den måste ju passa också…

Många gånger sträcker sig definitionen av skräddarsydd webbdesign bara till att definiera att den inte är mallbaserad, ingen template. Dock för ju skräddarsydd egentligen tanken till en skräddare som tar mått och mäter noga för att skapa en produkt som är individanpassad. Så borde det ju även vara med skräddarsydda hemsidor.

Ska man tillämpa principen från en skräddare menar vi att bla följande faktorer borde tas i beaktande och analyseras:
– För det första så skiljer det ju sig åt om skräddaren ska sy en kavaj eller en ytterrock. Mao ord måste man börja med att ta fram en webbstrategi där man frågar vad som är syftet med webbnärvaron och hur detta syfte ska nås…
– När det gäller den grafiska formgivningen så är några primära faktorer att designen bör vara framtagen med utgångspunkt från er logotyp, den verksamhet ni bedriver samt ha er målgrupp i fokus.
– Ytterligare faktorer är ju att behöver balansera hur texter och bilder ska fungera ihop med menyer och navigering. Och för tex startsidan är ju oftast bra texter samt textlayout avgörande för att få besökaren att stanna på sidan. Man bör även väga in sökmotoroptimering när man formger layout.

Ur ett produktionsperspektiv så får ju kunden bildförslag och här är ju en process att nå ett resultat som tillgodoser dessa olika faktorer och inte sällan måste man kompromissa för att rimligt tillgodose de olika perspektiv / kravställare som kan finnas i projektet.

I vår webbproduktion är vår strävan att balansera och beakta dessa faktorer på ett rimligt sätt, det gör att vi kan känna stolthet i det vi skapar och kan ha det som argument att använda våra tjänster.

Relaterade inlägg