Vad är skräddarsydd webbdesign?

Skräddarsydd webbdesign innebär mer än att den är unik för er webbplats, den måste ju passa också… Många gånger sträcker sig definitionen av skräddarsydd webbdesign bara till att definiera att den inte är mallbaserad, ingen template. Dock för ju skräddarsydd egentligen tanken till en skräddare som tar mått och mäter noga för att skapa en produkt som är individanpassad. Så borde det ju även vara med skräddarsydda hemsidor.