Att lyckas med webbprojekt / webbstrategi…

En Entreprenör: En som satsar på en ide som ingen tror på och som ingen vill låna pengar till…

I vårt arbete med webbstrategi märker vi ibland att vi behöver ta hänsyn till denna definition.
Vi kan ha en syn på hur man lyckas på nätet, men verkligheten är ju ändå den att det är du som Visionär som satsar på det du är övertygad om. Men att helt bortse från vissa grundläggande fakta är att göra det onödigt svårt för sig själv.

Här följer några faktorer vi menar att man bör beakta för lyckas med ett webbprojekt:
– Satsa på skräddarsydd webbdesign som utgår från din logotyp och som är anpassad att tilltala din målgrupp.
– Var medveten om att webbsystemet är en mindre resurskrävande jämfört att nå ut till marknaden. Dvs oftast är kostnaden för att bygga webbsystemet mycket lägre än kostnaden för marknadsföring.
– Webbprojekt som inkluderar att användare ska öppna konto / bli medlem, har ofta ett högt tröskelvärde innan tjänsten verkligen tillför ett värde till användarna. Mao är det mycket svårt att ta betalt initialt. (Gratis vs betaltjänster är en policyfråga som inte är självklar, men vi tror att för de flesta sådana projekt bör man se framför sig en ganska lång period utan kostnader.)
– Det låter lockande att finansiera med hjälp av annonsering / banners, men det kräver riktigt höga besöksvolymer innan det blir några större intäkter.
– Bygg inte alla funktioner på en gång, försök istället hitta ett grundsystem som kan tilltala målgruppen och bygg sedan vidare i den riktning det finns efterfrågan. Även med omfattande förstudie / marknadsanalys är det svårt att förutse vad som kommer efterfrågas.

Lycka till med ditt projekt. Gör som bröderna Wright, till slut lyfter det, om man inte ger upp!!!

Relaterade inlägg