Argonova Satsar på BNI

Vår satsning på BNI sedan våren 2009 har varit mycket framgångsrik. Syftet har varit att tydligare marknadsföra oss lokalt som en ledande webbyrå i Borås. Det handlar om att bygga vårt eget varumärke och befästa det i sjuhäradsregionen, västra Götaland och hela västsverige. Detta är givetvis inte mål man når på kort tid men vi känner att vi är på rätt väg.

Relaterade inlägg